Pakket aanvragen

Om een voedselpakket aan te vragen is het noodzakelijk dat u bij de Voedselbank bent aangemeld. Daarvoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U leest hier meer over bij Criteria voor pakket.

Na aanmelding krijgt u te horen bij welk uitdeelpunt u wekelijks uw voedselpakket kunt ophalen.

Aanmelding door een hulpverlenende instantie
Als u hulp krijgt van een hulpverlenende instantie verzorgt deze uw aanmelding.
Hulpverlenende instanties zijn o.a.: WIJeindhoven, Lumens Sociaal Raadslieden Werk; Schuld Dienst Verlening (SDV) van de gemeente Eindhoven, Budgetbeheer, Neos, Leger des Heils, GGzE, Novadic, SNV Brabant Centraal en Vluchtelingen in de Knel. Ook bewindvoerders kunnen een aanmelding verzorgen.
Krijgt u (nog) geen hulp van een hulpverlenende instantie, dan raden wij u aan zich te melden bij:
  Lumens - Sociaal Raadslieden Werk
  Voor een aanvraag maakt u een afspraak voor hun voedselbank-spreekuur. Dit kan:
  > aan de balie van de Don Boscostraat 4, 5611 KW Eindhoven
     van ma t/m do van 13:30 tot 16:30 uur
  > telefonisch op tel. 040-2193300 ma t/m do van 8:30 uur tot 17:00 uur en
     vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur

Aanmelding door uzelf
Om een wekelijks voedselpakket te ontvangen kunt u sinds 1 oktober 2016 zichzelf aanmelden bij de Voedselbank Eindhoven. U kunt op woensdag en donderdag tussen 10:00 uur en 16:00 uur bellen met 06-14980414 om een afspraak te maken voor het spreekuur. De mensen van de Voedselbank helpen u dan verder.
Belangrijk:
- neemt u de benodigde documenten en bankafschriften mee naar het spreekuur (zie Criteria voor Pakket)
- de Voedselbank Eindhoven vindt u op de Kanaaldijk-Noord 15d, 5613DH Eindhoven. Zie kaartje.

Informatie voor hulpverlenende instanties
Een hulpverlenende instantie kan een cliënt aanmelden bij de Voedselbank Eindhoven. Dit gebeurt dan zoals beschreven in: Aanvraag bij hulpverlenende instantie, en volgens de normen zoals beschreven in:
Bijlage1 Toekenningscriteria 2018 van Voedselbanken Nederland.
Voor de aanmelding wordt gebruik gemaakt van:
Bijlage2 Aanmeldingsformulier in .xls format, versie 1 jan 2018, voor Excel gebruikers. (NB. Voor Open Office Calc gebruikers is ook een .xslx versie beschikbaar)

Aanmeldingsformulier
Het aanmeldingsformulier wordt ingevuld en vervolgens ondertekend door de hulpverlenende instantie ten teken dat de gegevens zijn gecontroleerd. Er wordt ook op aangegeven voor hoe lang de hulp, naar verwachting, noodzakelijk is.
1. Het ondertekende aanmeldingsformulier kan per post worden gestuurd naar:
    Voedselbank Eindhoven, Postbus 476, 5600 AL Eindhoven
of:
2. Het ondertekende aanmeldingsformulier kan ook door de cliënt worden ingeleverd tijdens ons spreekuur op iedere donderdag van 9.00 tot 12.00 uur op de hoofdvestiging van de Voedselbank Eindhoven aan de Kanaaldijk-Noord 15-d te Eindhoven. De cliënt krijgt dan direct een noodpakket mee.
of:
3. Het ingevulde aanmeldingsformulier kan ook door de hulpverlenende instantie per email (zonder ondertekening) worden gestuurd naar voedselbankeindhoven@gmail.com.

NB. alleen met de pc ingevulde aanmeldingsformuliern kunnen worden geaccepteerd

Privacy
Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van degenen die de pakketten ontvangen. Hun gegevens mogen derhalve niet aan anderen ter beschikking worden gesteld of ter inzage worden gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, is verplicht zich hieraan strikt te houden. De gegevens dienen uitsluitend om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren en om vast te kunnen leggen tot wanneer de hulp noodzakelijk is en als verantwoording ten opzichte van m.n. sponsors wat er met de ingezamelde goederen gebeurt.

Uitdeelpunten in de stad
Na toekenning wordt door ons aan de cliënt verteld wanneer en bij welk uitdeelpunt in de stad hij/zij het  voedselpakket wekelijks kan ophalen. Voor een overzicht van de uitdeelpunten ga naar Uitdeelpunten (in het menu "CONTACT") of kijk hieronder.

Uitdeelpunt / Locatie
Uitdeeldag
Telefoon *)
Coördinatie
Centrum
Kanaaldijk-Noord 15d
dinsdag
14:00-15:0
0
06-14980414
(10:00-15:00)
 Rob Petterson
 rob.vbeindhoven@gmail.com
Stratum
Kerkgebouw De Fontein
Wegedoornlaan 2-B
donderdag 
13:00-14:00
06-14980414
(10:00-13:00)
 Simon Coolen
 send.coolen@gmail.com
Gestel
Adventskerk
Camphuysenstraat 4
donderdag
12:30-14:00
06-14980414
(11:00-14:00)
 Marianne & Nico 
 van Woerkom
 voedselbankgestel@ziggo.nl
Strijp
Schootskwartier
Schootsestraat 47
vrijdag
10.00-11.00
06-14980414
(09:30-11:00)
 Henk Franse
 Arie Vink
 aentvink@hotmail.com
Woensel I
Ir. Dr.F.J.Philipshuis
Fakkellaan 1
donderdag
13.30-15.00
06-14980414
(10.00-15.00)
 Karel Hartzuiker
 Nicole v/d Molengraft
 nicolevandem@hotmail.com
Woensel II
Jacobuskerk
Orionstraat 7
donderdag
13.30-15.00
06-14980414
(10.00-14.00)
 Piet Nieuwenhuize
 Johan de Jong
 jdejong01@onsneteindhoven.nl
Tongelre
't Oude Raadhuis
't Hofke 15
donderdag
13.00-14.00
06-14980414
(10.00-13.00)
 Wim van der Sanden
 Wim Arts
 w.arts@onsneteindhoven.nl

*) bij VERHINDERING dienen cliënten zich af te melden!     
Dit kan op geenpakket@gmail.com of per SMS op tel. 06-14980414, uiterlijk 1 dag van te voren.
Afmelden op het laatste moment kan alleen door te bellen met het telefoonnummer zoals aagegeven bij het eigen uitdeelpunt op de uitdeeldag op de tussen haakjes aangegeven tijd, zie onder "Telefoon"!