Over ons

De Voedselbank Eindhoven is in 2005 opgericht met het doel mensen in Eindhoven te helpen die onder de armoedegrens leven, d.m.v. een wekelijks voedselpakket. De hulp is noodhulp en dus per definitie tijdelijk. De maximale verblijftijd is 3 jaar, Gemiddeld verblijven de cliënten ca. 11 maanden bij ons.

Het werk wordt verricht op het distributiecentrum aan de Kanaaldijk-Noord en op 6 uitdeelpunten verspreid over de stad. Wekelijks zetten zich 150 vrijwilligers in voor hun stadgenoten die het financieel moeilijk hebben. Er zijn bij de Voedselbank uitsluitend onbetaalde vrijwilligers in dienst. Jaarlijks worden tussen de 20.000 en 25.000 voedselpakketten uitgereikt met een gezamenlijke winkelwaarde van ca. € 600.000.

Voedselbank Eindhoven werkt nauw samen met de 10 kleinere voedselbanken in de regio Z-O Brabant.

De problematiek van de cliënten is zeer divers, bijvoorbeeld:

  • geen inkomen in afwachting van een uitkering
  • hoge schulden en (nog) niet in een traject van schuldsanering
  • werkloosheid en/of echtscheiding i.c.m. hoge hypotheek op onverkoopbaar huis (restschuld)
  • einde van ww-periode, waarbij (veel) lagere bijstandsuitkering resulteert in te weinig leefgeld omdat de vaste lasten onveranderd doorlopen
  • te weinig leefgeld via bewindvoering
  • chronische ziekte
  • (tijdelijk) geen inkomen omdat geen recht bestaat op uitkering (o.a zzp-ers)
  • Veelal is er sprake van een combinatie van deze problemen.