Over ons

De Voedselbank Eindhoven is in 2005 opgericht met het doel mensen in Eindhoven te helpen die onder de armoedegrens leven, d.m.v. een wekelijks voedselpakket. De hulp is noodhulp en dus per definitie tijdelijk. De maximale verblijftijd is 3 jaar, Gemiddeld verblijven de cliënten ca. 11 maanden bij ons.

Het werk wordt verricht op het distributiecentrum aan de Kanaaldijk-Noord en op 1 uitdeelpunt in Woensel. Wekelijks zetten zich 130 vrijwilligers in voor hun stadgenoten die het financieel moeilijk hebben. Er zijn bij de Voedselbank uitsluitend onbetaalde vrijwilligers in dienst. Jaarlijks worden 30.000 voedselpakketten uitgereikt aan ruim 600 gezinnen. De gezamenlijke winkelwaarde van deze pakketten bedraagt ca. € 900.000.

Voedselbank Eindhoven werkt nauw samen met de 9 kleinere voedselbanken in de regio Z-O Brabant.

De problematiek van de cliënten is zeer divers, bijvoorbeeld:

  • geen inkomen in afwachting van een uitkering
  • hoge schulden en (nog) niet in een traject van schuldsanering
  • werkloosheid en/of echtscheiding i.c.m. hoge hypotheek op onverkoopbaar huis (restschuld)
  • einde van ww-periode, waarbij (veel) lagere bijstandsuitkering resulteert in te weinig leefgeld omdat de vaste lasten onveranderd doorlopen
  • te weinig leefgeld via bewindvoering
  • chronische ziekte
  • (tijdelijk) geen inkomen omdat geen recht bestaat op uitkering (o.a zzp-ers)
  • Veelal is er sprake van een combinatie van deze problemen.

Hieronder een kort filmpje over onze activiteiten, en hier leest u hoe u ons kunt steunen.

href="https://statcounter.com/" target="_blank"> class="statcounter"
src="https://c.statcounter.com/10932704/0/9534b1f7/1/"
alt="Web Analytics">