Steun ons

Het voortbestaan van de Voedselbank is afhankelijk van hen die de stadgenoten in de knel een warm hart toedragen en die hun maatschappelijke betrokkenheid omzetten in actieve steun aan de Voedselbank. 
Hieronder zijn een groot aantal basisscholen en scholen uit het voortgezet onderwijs. 
Onmisbaar zijn de donaties van particulieren, kerken, instellingen en van het bedrijfsleven.

De Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. is een erkende ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daardoor vallen donaties aan de Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. onder de regels voor aftrekbaarheid van de belasting.*)

 

Donaties

Donaties kunt u overmaken op:
ABN-AMRO rekeningnummer 49.09.58.885 (IBAN: NL16ABNA 0490 958 885) t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.

Wij -en nog meer onze cliënten- zijn onze donateurs uiterst dankbaar voor hun bijdragen. Zonder hen was het werk van de Voedselbank niet mogelijk!

 

*) ANBI: Periodieke giften aan de Voedselbank Eindhoven zijn onbeperkt aftrekbaar voor de belasting. Voor eenmalige giften gelden enige beperkingen
Voorbeeld: valt u in het hoogste belastingtarief, dan betaalt de fiscus meer dan de helft aan u terug. Voor details zie de website van de belastingdienst.

 

href="https://statcounter.com/" target="_blank"> class="statcounter"
src="https://c.statcounter.com/10932704/0/9534b1f7/1/"
alt="Web Analytics">