Actuele ontwikkelingen rondom arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid bij de Voedselbank Eindhoven. Hoe is dat geregeld?

Vrijwilligersorganisaties hebben, net als werkgevers, een zorgplicht ten aanzien van de arbeidsveiligheid van hun vrijwilligers. Zo ook de Voedselbank Eindhoven.
Daarom is er in 2016/2017 een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Sindsdien is met de realisatie van het nieuwe uitdeelpunt Centrum aan de Kanaaldijk-Noord de situatie met betrekking tot de arbeidsveiligheid sterk verbeterd.
Er is nu geen risicovolle vermenging meer van transportactiviteiten en het uitdelen in dezelfde ruimte.
Tevens zijn er nieuwe technische voorzieningen gerealiseerd zoals het aanbrengen van belijning voor bezoekers, aangepaste vluchtwegbewijzering, een snelloop deur (klimaatbeheersing) en koolzuursneeuwblussers met het oog op de zonnecollectoren en de bijbehorende omvormers.
Verder is het nieuwe uitdeelpunt ingericht volgens de laatste inzichten op het gebied van routing. indeling, pakketopstelling en zijn er op ergonomische hoogte nieuwe inpaktafels aangebracht.

Alle vrijwilligers krijgen voorlichting met aandacht voor het melden en registreren van ongevallen en incidenten, omgang met agressief gedrag, veilig tillen en bedrijfshulpverlening (BHV).
De Vereniging voor gezond en veilig werken in Nederland heeft via een van haar leden, de firma Wiltec uit Uden, aangeboden via een praktijkproef in Eindhoven persoonlijke beschermingsmiddelen voor de voedselbanken beschikbaar te stellen tegen sterk gereduceerde prijs.

Tenslotte
Beschikt u over speciale kennis aangaande een ARBO-onderwerp? En wilt u die delen? Laat het weten aan Frans Miermans via arbovoedselbank@gmail.com of loop even binnen.