Eindejaarsborrel 2017 voor de vrijwilligers

Op 28 december werd het jaar afgesloten met een eindejaarsborrel. De vrijwilligers waren naar het distributiecentrum gekomen, dat door de evenementencommissie was aangepast voor een gezellige bijeenkomst. 

Het was leuk elkaar weer eens te ontmoeten, want de vrijwiligers op de 6 uitdeelpunten in de stad en de vrijwilligers op het distributiecentrum en het uitdeelpunt op de Kanaaldijk verrichten hun werkzaamheden op verschillende lokaties. Overigens komt daar wel enige verandering in, want per 12 maart zullen we nog maar 3 uitdeelpunten kennen vertelde voorzitter Jelle Krol in zijn toespraakje aan het begin van de bijeenkomst. Geen verrassing voor de meesten, want dit was al met de mensen besproken gedurende diverse overlegbesprekingen.

Jelle legde uit dat dit onvermijdelijk is, doordat we (vrijwel) dagelijks moeten gaan uitdelen omdat de aanvoer van dagverse producten vanaf die datum ook op dagelijkse basis zal geschieden. De organiatorische uitdaging die dit met zich meebrengt dwingt ons ertoe deze keus te maken. Een andere consequentie is dat we meer transportmiddelen nodig hebben, maar daar komen we rond 9 maart nog uitvoerig op terug.

Jelle stond ook uitvoerig stil bij de prestaties van onze zeer betrokken vrijwilligers. Super wat deze allemaal voor ekaar krijgen, terwijl regelgeving (terecht) steeds meer van ons vraagt. We zijn al aardig gewend aan de strenge Voedsel- en Waren Autoriteit regelgeving. Daar komt nu ook een regelgeving vanuit de ARBO wetgving bovenop, ook voor vrijwilligersorganisaties. We werken er met elkaar hard aan om ook dit soepel in onze organisatie te laten landen.

Het was de bedoeling dat Gerrit Schaak even naar voren zou worden gehaald door Jelle in verband met zijn afscheid. Gerrit heeft zich vanaf het begin in 2004 zonder onderbreking voor de Voedselbank Eindhoven ingezet. Gerrit was er altijd. Maar helaas: vandaag een uitzondering op deze regel, want door een ongeval lag hij een Brussels ziekenhuis. We vinden ongetwijfeld een andere gelegenheid om hem vaarwel te zeggen, maar voor nu moeten we het doen met een interview dat Sjaak met hem heeft gehad ter gelegenheid van zijn vertrek. (Zie hier)

De organisatie van de bijeenkomst liet niets te wensen over en toen bleek bij het naar huis gaan dat er voor eenieder ook nog twee cadeau's waren. De firma EDCO had net als een paar jaar geleden weer 2 cadeau's beschikbaar gesteld voor elke vrijwilliger. Een grote "fles met stokjes" die heel lang een heerlijke geur verspreidt en een heerlijk warme plaid voor op de bank.

We denken terug aan een gezellige bijeenkomst en danken de evenementencommissie voor de zeer geslaagde avond.