Fifteen Sign laat flyers voor ons drukken

Fifteen Sign, een bedrijf dat reclameproducties verzorgt vanuit Strijp-S, bood aan om gratis 2000 flyers voor de Voedselbank te (laten) drukken. Een aanbod waarvan wij gretig gebruik hebben gemaakt.

Toen enkele maanden geleden Rick ter Meer van Fifteen Sign langs ons distributiecentrum liep dacht hij: "Hé de Voedselbank, laat ik eens binnen gaan kijken". Hij raakte in gesprek met Sjaak Glasbergen, een van onze coördinatoren die hem uitleg gaf over onze activiteiten. Rick raakte zo enthousiast dat hij spontaan aanbood ons te helpen als we gepaste hulp nodig zouden hebben. In december was het zover: we hadden behoefte aan een kleine flyer, zo'n 2000 op A5 formaat, met daarin de nieuwe toelatingscriteria van 2017.
Rick was direct bereid ons te helpen en op 22 december werden de flyers door hem persoonlijk bij ons afgeleverd.

Doel van de flyer
Wij vermoeden dat we een relatief groot aantal mensen niet bereiken die gezien hun omstandigheden wel voor een voedselpakket van de Voedselbank in aanmerking komen. We bieden momenteel hulp aan ca. 0,5% van de Eindhovense populatie (ca. 1000 personen), terwijl het aantal huishoudens in Eindhoven met een inkomen op of beneden bijstandsniveau ca. 11% bedraagt. Uit andere bronnen blijkt dat ongeveer 10% van de kinderen beneden 18 jaar beneden de armoedegrens opgroeit en dat het aantal gezinnen met problematische schulden 1 op de 5 bedraagt.
Vandaar dat we meer bekendheid willen genereren onder de doelgroep door deze flyer te verspreiden bij buurthuizen, instellingen, kerken, huisartsen enz. De flyer is ook hier te downloaden.

We willen Rick en Fifteen Sign bedanken uit naam van alle mensen die via deze flyer de weg naar de Voedselbank zullen weten te vinden.