Fipronil in onze eieren?

Begin augustus is vastgesteld dat er in Nederlandse eieren fipronil kan voorkomen. Hoewel het gezondheidsrisiko klein is, hoort deze stof er niet in thuis

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft in sommige partijen eieren in Nederland een te hoge concentratie fipronil aangetroffen. Deze partijen zijn inmiddels uit de handel gehaald, maar eerder geleverde partijen zouden deze stof kunnen bevatten. Daarom de volgende mededeling:

Aan onze cliënten:
1. De eieren die wij op 3 en 4 augustus uitdelen zijn door ons gecontroleerd a.d.h.v. de meest recente NVWA gegevens op 3 augustus 10:00 uur
2. Leveringen in de toekomst worden door onze leverancier 100% gegarandeerd
3. De eieren die u in huis heeft kunt u het beste zelf controleren aan de hand van de op de eieren gedrukte ei-code.
Vergelijk deze ei-code met de lijst van de NVWA. Deze vind je hier.

NB. De NVWA heeft aangekondigd de lijst uit te breiden met ei-codes van alle bedrijven die bij het onderzoek naar fipronil in eieren zijn betrokken. 
Update1 Op 3 augustus om 17:30 uur is de lijst uitgebreid waardoor deze nu aanmerkelijk langer is dan eerder op deze dag.
Update2 In het weekend van 5 augustus is de lijst opnieuw uitgebreid

Controleer svp aan de hand van deze nieuwe lijst!