NXP eindejaarsacties!

Met de NXP Donation Week en daarbovenop een donatie van een hondertal Kerstpakketten toonden de medewerkers van NXP hart te hebben voor de medemens.

Tijdens de NXP Donation week eind november hebben medewerkers van NXP Eindhoven lang houdbare producten ingezameld. Dit leverde een mooie opbrengst van acht goedgevulde kratten op.
En op 28 december konden we ook nog 100 door de medewerkers geschonken kerstpakketten ophalen!
Een schitterend resultaat waar we reuze blij mee zijn. Dankjewel.