Contact

Contactgegevens Voedselbank Eindhoven 
U kunt het contactformulier invullen of rechtstreeks contact met ons opnemen. 

Postadres 
Postbus 476 
5600 AL Eindhoven 

Bezoekadres 
Kanaaldijk-Noord 15-d 
5613 DH Eindhoven 
(zie kaart)

Openingstijden voor cliënten 
Donderdags van 10.00 uur tot 12:00 uur op de Kanaaldijk 15-d 
Ophalen: bij verhindering en voor informatie per uitdeelpunt zie dit
overzicht

Algemeen en cliënten 
email: voedselbankeindhoven@gmail.com 
telefoon: 06-1498 0414 
Wilhelmien Verest, dienstencentrum 
Bereikbaar op ma t/m vr van 10:00 uur tot 16:00 uur.
Indien niet aanwezig: spreek dan svp de voicem
ail in en wij bellen u -meestal dezelfde dag nog- terug.

Klachten
Eventuele klachten dienen cliënten bij voorkeur te bespreken met hun coördinator op het uitdeelpunt. Als dit niet kan of het leidt niet tot een bevredigend resultaat, dan kan de cliënt de klacht schriftelijk indienen door het invullen van het klachtenformulier. Dit formulier is ook te verkrijgen bij de administratie op Kanaaldijk 15d. Het bestuur neemt dan contact op en schakelt zonodig de klachtencommissie in.

Leveranciers en voedsel donaties
email: vbedicktendam@gmail.com 
telefoon: 06-33565367 
Dick ten Dam, coördinator logistiek 
Indien niet aanwezig: spreek dan svp de voicemail in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

(Maatschappelijke) stages
Voor maatschappelijke en andere stages kunt u het Contactformulier invullen

Nieuwsbrieven en website 
email: voedselbank@raadsen.nl      
Hans Raadsen, secretaris

Rekeningnummer 
NL16ABNA0490958885 t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. 

Kamer van Koophandel 
Ingeschreven onder nummer 17184876