Samenwerking

Samenwerking met andere Voedselbanken in Nederland

De Voedselbank Eindhoven werkt samen met de andere voedselbanken in Nederland. Dit gebeurt op verschillende niveaus.

Cluster Eindhoven
Er is een nauwe samenwerking met de voedselbanken in de directe omgeving binnen het zogenaamde "Cluster Eindhoven". De participerende voedselbanken zijn die van Best/Oirschot, Bergeijk, Bladel, Deurne, Geldrop/Mierlo, Nuenen, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Doel is primair om voedsel uit te wisselen: waar op de ene plaats een overschot aan is, is elders een tekort. Door deze uitwisseling kunnen we onze cliënten een beter uitgebalanceerd pakket aanbieden. Ook wordt de voedselverwerving onderling afgestemd.
De samenwerking wordt door alle partijen zo positief ervaren dat een verdere uitbreiding ervan voor de hand ligt. Nu al wordt een deel van het voedsel in één keer voor het hele cluster opgehaald bij sommige leveranciers en bij ons regionale distributiecentrum in Tilburg (zie hieronder)
Contactgegevens van de in het cluster Eindhoven samenwerkende voedselbanken zijn te vinden onder Cluster Eindhoven in het menu "CONTACT".

Landelijk en Regionaal
Er zijn in Nederland ruim 160 voedselbanken actief, die allemaal bij lokale leveranciers voedsel verwerven. 
Sommige grote leveranciers echter willen wel graag leveren, maar eisen dat dit in één levering gebeurt. Daartoe is Nederland opgedeeld over 8 Regionale Voedselbanken met ieder hun eigen werkgebied. Deze staan voortdurend logistiek met elkaar in verbinding en delen hun voorraden. Voor Eindhoven is de regionale voedselbank in Tilburg van belang met het werkgebied Noord-Brabant en Zeeland.

De landelijke organisatie wordt gecoördineerd vanuit de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken in Houten, met maximale inbreng van de lokale voedselbanken.

href="https://statcounter.com/" target="_blank"> class="statcounter"
src="https://c.statcounter.com/10932704/0/9534b1f7/1/"
alt="Web Analytics">