Uitdeelpunten

 

Uitdeelpunt / Locatie
Uitdeeldag
Telefoon *)
Coördinatie
Centrum
Distributiecentrum Voedselbank Eindhoven
Kanaaldijk-Noord 15d
maandag
13:30-15:0
0
06-14980414
(13:30-15:00)
 in voorbereiding
Centrum
Distributiecentrum Voedselbank Eindhoven
Kanaaldijk-Noord 15d
dinsdag
13:30-15:0
0
06-14980414
(13:30-15:00)
 Simon Coolen
 Wim Arts
 w.arts@onsneteindhoven.nl 
Centrum
Distributiecentrum Voedselbank Eindhoven
Kanaaldijk-Noord 15d

 
woensdag 
13:30-15:00
06-14980414
(13:30-15:00)
 Johan de Greef
 Peter Ophof
 p.ophof@telfort.nl 
Centrum
Distributiecentrum Voedselbank Eindhoven
Kanaaldijk-Noord 15d
donderdag
13:30-15:00
06-14980414
(13:30-15:00)
 in voorbereiding
Woensel I
Ir. Dr.F.J.Philipshuis
Fakkellaan 1
donderdag
13:30-15:00
06-14980414
(10.00-15.00)
 Nicole v/d Molengraft 
Woensel II
Jacobuskerk
Orionstraat 7
donderdag
13:30-15:00
06-14980414
(10:00-14:00)
 Piet Nieuwenhuize
 Johan de Jong
 jdejong4000@gmail.com
Centrum
Distributiecentrum Voedselbank Eindhoven
Kanaaldijk-Noord 15d
vrijdag
13:30-15:00
06-14980414
(13:30-15:00)
 Annemarie de Brouwer
 schilder.breugel@gmail.com

*) bij VERHINDERING dienen cliënten zich af te melden!
Dit kan op geenpakket@gmail.com of per SMS op tel. 06-14980414, uiterlijk 1 dag van te voren. Bij geen gehoor graag de voicemail inspreken: uw naam, uw uitdeelpunt en de dag dat u bent verhinderd.
Afmelden op het laatste moment op de uitdeeldag kan alleen door te bellen met het telefoonnummer op de tussen haakjes aangegeven tijd onder "Telefoon"!